Accesul / Vizitarea site-ului www.anticlicolibris.ro se supune termenilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 și ale Legii nr. 506/2004, este necesar acordul dumneavoastră pentru ca Lică Ionuț PFA să colecteze și să prelucreze datele dumneavoastră personale pentru a putea fi expediate și livrate comenzile plasate.

           Ne rezervăm dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul site-ului, “Politica de Confidențialitate” și “Termenii si Condițiile” de folosire, fără nici un fel de notificare. De aceea, avem rugămintea să accesați periodic această secțiune pentru a verifica termenii si condițiile pe care le-ați agreat.

           Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor, Lică Ionuț PFA are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

           Începând cu data de 25 mai 2018, intră în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protectia Datelor). Scopul principal al regulamentului (UE) 2016/679 este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere, care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

 

Scopul colectării datelor dumneavoastră personale de către Lică Ionuț PFA prin intermediul www.anticlicolibris.ro este:

 

 • Adaptarea conținutului site-ului,
 • Procesarea și/sau Preluarea comenzilor,
 • Procesarea cererilor Dumneavoastră în legătură cu produsele,
 • Facturarea,
 • Soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de dumneavoastră,
 • Contactarea Dumneavoastră în legătură cu oferte de produse și/sau oferte speciale (prin poșta, e-mail, fax, mesaje text sau telefon),
 • Participarea la concursuri și/sau promoții,
 • Oferirea recompenselor, reducerilor și/sau a altor beneficii,
 • Transmiterea de oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea www.anticlicolibris.ro,
 • Identificarea utilizatorilor înregistrați.

 

           Datele personale prelucrate sunt: nume, prenume, data nasterii, telefon, e-mail, adresa de facturare și adresa de livrare, date firma, cod postal, localitate, judet, date bancare, cookie – uri (stocate automat) necesare pentru colectarea adresei IP a computerului, a tipului de browser folosit și paginile vizualizate, pentru autentificare și reținerea coșului de cumpărături. Utilizatorii au dreptul să refuze sau să șteargă cookie – urile, cu mențiunea că acest fapt va afecta ușurința navigării pe site dar și reținerea produselor adăugate în coșul de cumpărături.

           Lică Ionuț PFA, prin intermediul www.anticlicolibris.ro va putea selecta utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte, iar datele colectate sunt confidențiale.

 

 • Termenele limită preconizate pentru ștergerea diferitelor categorii de date

          Datele se păstrează, conform prevederilor legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare în cadrul termenelor prevăzute pentru păstrarea arhivei.

           Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare emiterii facturilor fiscale. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea emiterii facturii fiscale și imposibilitatea onorării comenzilor.

           Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Lică Ionuț PFA prin intermediul www.anticlicolibris.ro şi sunt comunicate numai către firmele de curierat care efectuează transportul/Poșta Română.

           Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la contact@anticlicolibris.ro . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

 • Administrarea acordului de prelucrare a datelor personale

          Puteți solicita modificarea acordului/acordurilor existent/existente în baza de date a www.anticlicolibris.ro, în orice moment, pe unul din mail-urile contact@anticlicolibris.ro, contact_anticlicolobris@yahoo.com, comenzi@anticlicolibris.ro sau telefonic la unul din numerele 0720 054 241, 0799 584 661.

 

Drepturile clienților www.anticlicolibris.ro

 

 • Dreptul de a fi informat și dreptul de acces la date cu caracter personal:

           Dreptul de a obține din partea operatorului, la cerere, o confirmare dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal, acces la datele respective și informații despre prelucrare (modalitățile de prelucrare a datelor, scopul prelucrării, destinatarii cărora le-au fost comunicate datele personale, momentul până când vor fi stocate aceste date).

 

 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor personale eronate, inexacte sau incomplete.

 

 • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal.

 

 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal:

           Clientul poate solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestă exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.

 

 • Dreptul la retragerea consimțământului:

           Clientul poate solicita, oricând, retragerea consimțământului, cu efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

 

 • Dreptul de a depune plângere:

           Clientul nemulțumit de modalitățile de prelucrare a datelor, poate oricând depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

 • Dreptul de opoziție:

Clientul se poate opune prelucrărilor de date care se întemeiaza pe interesul comun legitim.

 

 • Dreptul la portabilitatea datelor:

Clientul poate solicita, în anumite condiții, ca datele personale pe care le-a furnizat să fie transmise altui operator.

 

 • Nu este necesară nici o tax:

Pentru accesarea datelor cu caracter personal sau pentru exercitarea drepturilor clienților nu este necesară plata vreunei taxe.

 

 • Termen limită de răspuns:

           Operatorul de date cu caracter personal, va răspunde acestei solicitări în decurs de 30 zile, în condițiile prevăzute de Regulamentul General UE 2016/679 privind protecția datelor. Operatorul de date cu caracter personal, garantează faptul că prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor, conform prevederilor art. 25 si art. 32 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate:

 • telefonic, la numerele de telefon 0720 054 241, 0790 344 200

 

 

*Observaţii:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).